Miništrantský víkend- Kňazský seminár v Badíne


Počas prvého marcového víkendu (1.-3. marca 2019) sa v našom diecéznom kňazskom seminári konal miništrantský víkend pre chlapcov od 7 do 10 rokov. Som rád, že sa aj naša farnosť zapojila do tejto akcie, a až päť mladých chlapcov – miništrantov sa odvážilo ísť na víkend do Badína.
Chlapci počas víkendu prežili veľa zaujímavých a nových skúsenosti, získali nové zážitky a hlavne vytvárali nové priateľstvá. Spoznali, že miništranti sa vedia dobre zabávať a ak chcú, vedia si pekne spestriť svoj osobný program, a nájsť nových priateľov, ktorí tak isto slúžia pri oltári. Počas víkendu boli pre miništrantov pripravené rôzne akcie, hry, súťaže ale aj poznávacie aktivity.
Ďakujem všetkým, ktorí boli zapojení do prípravy tejto peknej akcie. Najmä predstaveným seminára, že dávajú bohoslovcom možnosť venovať sa mladým miništrantom a ukázať im život v seminári. Tiež ďakujem samotným bohoslovcom pod vedením Eduarda Bublinca, ktorí organizovali víkend, že si našli voľný čas, (a viem, že až tak veľa ho nemajú) a venovali sa miništrantom.

kaplán Dominik

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie