Miništrantské tábory

Tak ako každý rok, aj tento prichádzame po miništrantských víkendoch s ponukou letných táborov. Miništranti sa môžu prihlasovať na tieto turnusy.

Prvý turnus: miništranti od 7-11 rokov: 21.7.-27.7. (Močiar)
Druhý turnus: miništranti od 11-14 rokov: 28.7.-3.8.(Močiar)
Turistika: miništranti od15 rokov: 17.8.-19.8.(Miesto určíme po dohode)

Prvý a druhý turnus – informácie

Miesto:Močiar
Cena:60 – Eur za osobu na tábor.
(Súrodenci zľava: Dvaja bratia- 100€, traja bratia 150 €). Sumu miništrant zaplatí pri vstupnej prezentácii Prosíme aj o finančnú pomoc pre miništrantov, od farnosti za ktorú idú. (V prípade že by sa miništrant nemohol zúčastniť na tábore pre financie, napíšte.)
Prihlasovanie: mail: palokordik39@gmail.com
tel: 0948 479 305
Po prihlásení dostane miništrant aj kňaz mail s potvrdením a informáciami.
Prihlásiť sa je potrebné aspoň týždeň pred nástupom na tábor.
• Vziať: Oblečenie slušné, oblečenie do prírody, pevná obuv, spacák, karimatka, prezuvky, hygienické potreby, osobné doklady (preukaz poistenca), plavky.

• KONTAKT:Pavol Kordík
Kňazský seminár sv. F. Xaverského, Banská 28, 976 32 Badín
0940 340722
palokordik39@gmail.com

Tretí turnus –Turistika pre najstarších miništrantov:

Miesto: dohodneme podľa záujmu (pravdepodobne Veľká Fatra)
Cena:25 Eur za osobu. (Súrodenci zľava: Dvaja bratia- 40 eur). Sumu miništrant zaplatí pri vstupnej prezentácii.Prosíme aj o finančnú pomoc pre miništrantov, od farnosti za ktorú idú.(V prípade že by sa miništrant nemohol zúčastniť na tábore pre financie, napíšte.)

Prihlasovanie: mail: palokordik39@gmail.com
tel: 0948 479 305
Po prihlásení dostane miništrant aj kňaz mail s potvrdením a informáciami.
Prihlásiť sa je potrebné aspoň týždeň vopred.

• KONTAKT:Pavol Kordík
Kňazský seminár sv. F. Xaverského, Banská 28, 976 32 Badín
0940340722
palokordik39@gmail.com

Plagát v1_0 (1)
Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie