Mikuláš vo farnosti

Dňa 6. decembra 2018 vo štvrtok našu farnosť navštívil Mikuláš, ktorý sa nám milo prihovoril a povedal niečo o sebe a svojej minulosti.
Odvážnejšie deti potom povedali básničku alebo zaspievali pesničku, za ktorú dostali balíček sladkostí. No Mikuláš sa nakoniec odmenil všetkým prítomným a každému odovzdal balíček, na ktorom si mohol pochutiť.
Ďakujeme Mikulášovi, že navštívil našu farnosť.
kaplán Dominik
   
Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie