Katechumeni – spoznávame Boha aj mimo štúdium


Dňa 1. mája 2019, v stredu, sme sa s našimi katechumenmi a ich ratolesťami rozhodli, že budeme hľadať Boha aj mimo slov alebo teóriu a išli sme na spoločný výlet do Bojnickej ZOO, kde sme spoznávali božie stvorenstvo.

Tak ako učí aj Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC): „…Boha, ktorý je počiatkom a cieľom všetkého, možno s istotou poznať zo stvorených vecí prirodzeným svetlom ľudského rozumu.“ KKC 36
S našimi katechumenmi sme išli hľadať a učiť sa o Bohu aj mimo naše pravidelné priestory fary, a troška aj iným spôsobom. Teória je jedna vec a prax je druhá. Môžeme o Bohu pekne hovoriť, a predsa ho stále nemusíme vidieť okolo nás, ako pôsobí alebo čo všetko urobil/ stvoril. Tak ako prví kresťania, aj my sme utvorili malé spoločenstvo, ktoré spolu putovalo za božím stvorením. Spoločne sme prešli celou atrakciou, počas ktorej sme sa mohli spoznávať, rozprávať a budovať vzťahy, ktoré sú tak potrebné. Každý z nás potrebuje vzťahy a porozumenie a u koho ich hľadať, ak nie u tých, ktorí si prechádzajú tým istým? Tiež o tom je kresťanský život alebo pastorácia, vedieť si spraviť čas na svojich blížnych, vedieť s nimi vyjsť a neutekať alebo nezatvárať sa do svojich domov.
Ďakujem všetkým mladým aj starším, s ktorými som mohol prežiť pekný deň. Nech je takýchto stretnutí a spoznávaní v našej farnosti čoraz viac, aby aj naša farnosť mohla znova ožiť životom spoločenstva, rodiny, radosti a porozumenia.

Kaplán Dominik

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie