Hľadanie zasľúbenej zeme


V dňoch 14.- 20. júla 2019, mala naša farnosť denný pobytový tábor, ktorý sa niesol v téme „Hľadane zasľúbenej zeme“. Počas celého týždňa sme si spoločne prešli rôznymi úlohami a spoznávali sme putovanie izraelského národa z egyptskej krajiny.

V tábore bolo 33 detí, ktoré sa spoločne spoznávali v dedinke Liptovská Štiavnica (neďaleko Ružomberku). Počas tábora nechýbali rôzne spoločenské hry, úlohy, ktoré nám pomohli lepšie sa navzájom spoznať a tak pomaly nadväzovať nové priateľstvá. Pre deti to bola aj výzva, pretože počas týždňa nemali k dispozícií telefón (iba na telefonovanie s rodičmi), tablet ani televízor. Možno to bolo pre niektorých ťažké, ale aj takto sme sa učili zabaviť sa bez výdobytkov dnešnej techniky a radšej sa rozprávať „z tváre do tváre“. O celý program sa starali animátori z našej farnosti, ktorí program vymysleli a aj sa venovali deťom počas celého týždňa.
Okrem iného a pestrého programu sme mali, samozrejme, aj duchovný program, ktorý pozostával z rannej a večernej modlitby a každodennej sv. omše, pretože všetko, čo robíme, má smerovať k nášmu Pánovi. Naša každodenná práca má byť aj každodenná modlitba, vďaka a prosba za všetko čo od Neho dostávame.
Som rád, že naša farnosť mala takýto tábor, ktorý zbližuje a pomáha rozvíjať medziľudské vzťahy. Ďakujem všetkým deťom, ktoré sa tábora zúčastnili a animátorom, ktorí obetovali svoj čas a venovali sa druhým. Tiež je to prejav lásky k Bohu, pretože zabúdali na svoje pohodlie a rozhodli sa radšej poslúžiť druhým.
Nesmiem zabudnúť ešte na tri dôležité osoby nášho tábora, bez ktorých by sme to nezvládli. Preto chcem vyjadriť vďaku pani zdravotníčke Anne Vidovej (našej najlepšej pani zdravotníčke, ktorá nám ukázala tiež vzor trpezlivosti, pokoja, obety a lásky k druhým) a našim kuchárom Vladkovi a Dadke Pavlovcom.

kaplán Dominik

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie