Kňazi farnosti

Mgr. Marek Sabol
farár
Vo farnosti od 1. júla 2019

Mgr. Dominik Kučera
kaplán
Vo farnosti od 1. júla 2018

Dp. Martin Garaj
Diakon
Vo farnosti od 1. júla 2019

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie