Dobrá novina


K Vianociam patrí darovanie sa pre druhých. Aj v našej farnosti sme preto podporili aktivitu Dobrej noviny, počas ktorej sme navštívili ľudí dobrej vôle  a vinšovali sme im požehnané Vianočné sviatky a radostné prežitie narodenia nášho Spasiteľa. Koledovanie bolo spojené aj s požehnaním príbytkov.

Aj tento rok sa robila zbierka pre tých najbiednejších, výťažok z nej poputuje pre chudobných v Ugande. Ďakujeme všetkým zainteresovaným ľuďom, vďaka ktorým sa toto koledovanie mohlo uskutočniť  –  všetkým koledníkom, ako aj tým, ktorí koledovanie prijali. Nech im to náš Pán odmení a nech ich požehnáva počas celého nasledujúceho roka.

Do spomínanej Ugandy poputuje krásna suma,  ktorá aj v dnešnej dobe svedčí o tom, že myslíme na druhých.  Spolu sa vyzbieralo 5949,94 eur.

 

kaplán Dominik

 

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie