Denný detský farský tábor potešil deti

Stalo sa tradíciou, že farnosť Prievidza Mesto organizuje Denný detský farský tábor. Tento rok sa uskutočnil od 16. do 20. júla 2018. Deťom program pripravujú a počas piatich dní sa im venujú animátori, ktorí sa deťom venujú ako dobrovoľníci.

Deti mali veselý program plný hier a aktivít. Témou tábora boli Olympijské hry. Deti medzi sebou súťažili a animátori ich viedli k spolupráci a športovému duchu v rámci pravidiel. Taktiež obdivovali krásy prírody na túre Hájska skala v Ráztočne či rôzne miesta v Prievidzi a blízkom okolí, užili si aj slnečný deň na kúpalisku v Partizánskom. Zaujímavá bola aj ukážka lietadiel a prednáška na Letisku v Prievidzi. Počasie bolo vhodné aj na rôzne súťaže na ihriskách, preto sme tento rok využili len raz poskytnuté priestory telocviční od Piaristickej spojenej škole F. Hanáka a Gymnázia VBN v Prievidzi.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza-mesto ďakuje mestu Prievidza za dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 500 eur, ktorá bola poskytnutá na účel krytia časti nákladov, spojených s organizovaním denného farského tábora s cieľom spestriť deťom letné prázdniny – na cestovné, občerstvenie, materiálne náklady a vstupenky na podujatia.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie