Oznamy – archív

Farské oznamy – archív

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1.1.2017

– Liturgický prehľad:

pondelok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského,
biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka.

piatok: Zjavenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok.
nedeľa: Krst Krista Pána.

– V týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovednú službu pred večernou sv. omšou zvyšujeme od pondelka do štvrtka od 15.00, v piatok nespovedáme.

Vo štvrtok od 15.00 bude adorácia, v ktorej sa budeme modliť za mier.

– V piatok sú sv. omše v nedeľnom režime: 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00 vo farskom kostole; 9.00 v Mariánskom.

Pri sv. omši o 9.00 vo farskom kostole sa budeme modliť za naše mesto. Bohoslužbu bude hudobne sprevádzať Školský orchester Základnej umeleckej školy L. Stančeka a miešaný zbor Rozkvet.

– V sobotu po večernej sv. omši sa budeme v kostole modliť za rodiny.

Po tejto modlitbe pozývame členov modlitbovej skupiny Deväť mesiacov za život na krátke stretnutie do Pastoračného centra, kde im odovzdáme malý darček ako poďakovanie za ich službu.

– Na budúcu nedeľu končí liturgické Vianočné obdobie.

– Kto má záujem o požehnanie príbytku v Trojkráľovom období, nech nahlási na farskom úrade svoju adresu a telefónne číslo, alebo si dohodne termín priamo s kňazom.

– Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 629,58 €; Mariánsky kostol: 82,70 €;

Z úmyslov sv. omší: 60,- €.

Farská ofera 25. 12. určená na doplatenie osvetlenia svätyne farského kostola: 2 135,59 €.

Koledníci Dobrej noviny vyzbierali 4 251,44 €. Z peňazí bude podporený projekt na podporu vzdelávania postihnutých detí v Etiópii.

Vladimír Slovák, farár – dekan

Celý článok

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie