September 2007

Odporúčania diecézneho biskupa – Zobuď sa ty, čo spíš! – Karmel v Detve – Vzácne objatie – Kresťanské internetové stránky – Letný denný tábor – Foto z Mariánskej púte v Prievidzi
Prevziať