September 1997

Začiatok školského roku – príhovor – Kde sú korene úcty k Sedembolestnej – Dnes na slovíčko s Š. Vrablecom – Vďaka páter Pavol – Dopravné značky- nové poznávacie témy pre deti – Rubrika mladých – Modlitba za kňazov – LKT v Kľačne – Rozvrh hodín
Prevziať