BARTOLOMEJ, časopis prievidzskej farnosti

Prvé číslo farského časopisu Bartolomej vyšlo k 1. augustu 1993. Za takmer tri desaťročia sa pri tvorbe časopisu vystriedalo množstvo ľudí, ktorých radšej menovať nejdeme, aby sme na niekoho nezabudli. Dnes redakciu tvoria mladí i starí, pamätníci spomínajúci na začiatky i úplní nováčikovia. Aktívne sa pri tvorbe časopisu angažujú aj kňazi, ktorí v Prievidzi pôsobia, čomu sa veľmii tešíme. Cieľom zakladateľov bolo vytvoriť farské médium, ktoré bude pôsobiť nielen informačne, ale i formačne. To, že toto dielo vytrvalo taký dlhý čas, je potvrdením jeho úspešného napĺňania. Tomuto poslaniu sa venujeme aj v súčasnosti. Sme živou kronikou farnosti, ktorá sa venuje všetkému dôležitému, čo sa vo farnosti Prievidza-mesto a vlastne v celom našom meste deje. K spravodajským materiálom pridávame aj publicistické príspevky, ktoré píšu členovia našej farnosti – svedectvá, recenzie, články na témy čísla, ale aj básne a mnohé iné materiály našich redaktorov a externých spolupracovníkov. Ak máte dar tvorivosti a vedeli by ste písať, alebo by ste cítili povolanie akokoľvek inak pomáhať na tomto diele, budeme radi, ak sa nám ozvete a pridáte sa k nám. Na našej stránke nájdete kompletný archív časopisu v elektronickej forme. Prajeme príjemné čítanie!Názov: Bartolomej
Periodicita:mesačná
Vydavateľ:Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, Mariánska 4, 971 01 Prievidza, IČO: 31938671 ISSN: 2644-4658 Vychádza s cirkevným schválením BÚ v Banskej Bystrici č. 1127/98
Evidenčné číslo periodickej tlače:EV 5759/19
E-mail: bartolomej@farapd.sk

Zodpovedný redaktor: Alojz Vlčko
tel.: 0902 202 898
e-mail: alojz.vlcko@gmail.com
Vedúca vydania: Petra Humajová
Grafika: Beáta Voskárová
Redaktori: Marek Sabol, Pavol Škovránek, Jozef Durkot, Elena Cagáňová, Anna Gálová, Bernadetta Juríčková, Štefan Kollár, Zuzana Liptáková, Mária Melicherčíková, Dagmara Pavlove, Mária Pytlová, Katarína Šimkovičová, Eva Trepáčová, Miroslav Turanský

Staršie ročníky časopisu Bartolomej

November 2021

Ochota

Farský kalendár – výročie pátra Jozefa Bednárika – Misijná nedeľa – Áno Bohu – Prameň ochoty – Pomoc vo farnosti – Služba chorým

Prevziať

Október 2021

Samota

Stretnutia s pápežom – Banícka omša – Misijná nedeľa – Páter generál – Koučing pomáha rásť – Sestra Stella – Modlitba viery – Poďme na výlet
Prevziať

September 2021

Zázraky

Prievidzská púť a odpust – Farský a skautský tábor – Dar od pápeža – Kniha zázrakov – Združenie Zázračnej medaily – Modlitba v prírode
Prevziať

August 2021

Chlieb

Plnosť pokrm – Výmena kaplánov – Letné tábory – Pozvánka na púť – Úcta k chlebu – Život s modlitbou – O Svätom Otcovi – Fratelli tutti

Prevziať

Júl 2021

Evanjelizácia

Poklad viery – Výmeny kňazov – Prievidzskí anjeli – Pomoc Morave – Žitie v radosti – Ťažkosti s evanjelizáciou – Letné potulky Slovenskom

Prevziať

Jún 2021

Duchovná rodina

Slávnosť birmovania – Tretí rád mariánok – Piaristická fraternita – Kňazské vysviacky – Normálny život – Mučený Dostojevskij – Svätí spolu

Prevziať

Máj 2021

Priatelia

Otvorené kostoly – Necpalské hody – Spolu pre Etiópiu – Plaščenica – Zo spolužiakov manželia – Sviatosť lásky – Cena priateľov – Pokoj s Tebou
Prevziať

Apríl 2021

Aleluja!

Pastiersky list – Charita kúpila budovu – 245 rokov diecézy – Kalvárie v okolí – Nasledovať Spasiteľa – Sviatosť zmierenia – Je to už dlho – Bl. Benedetta
Prevziať

Marec 2021

Horlivosť

Online oslavy – Pôst v korone – Teológia v bochníku – Dve percentá – Horlivé hasenie – Túžba presviedčať – Boh mlčí – Služba seniorom
Prevziať

Február 2021

Uzdravenie

Snaha o svätosť – Máriine jedlá – Covid očkovanie – Pomoc v nemocnici – Vnútorné zranenia – Sviatosť posilnenia – Aliancia za rodinu – Vtipparáda
Prevziať

Január 2021

Sme milovaní

Boh nás má rád – Dezinformácie na internete – Hospodárenie a štatistiky – Deň s Dominikou – Láska bez slov – Sviatosť krstu – Sv. Jana Delanoueová
Prevziať

December 2020

Príprava

Charita funguje – Birmovka – Betlehemské svetlo – Príhovor kňazov – Deň so šéfkuchárom – Rozhovor s lekárkou – Máme na viac – Sviatosti
Prevziať

November 2020

Múdrosť

Prijímanie u piaristov – Zasadnutie farskej rady – Charita počas pandémie – Učila deti láske – Múdry alebo vzdelaný- Hríbik deťom – Bl. Carlo Acutis
Prevziať

Október 2020

Očakávania

Duchovná obnova – Prvé sv. prijímanie – Veni Sancte – Rozlúčka s Maňkou – Ikonostas – Hlas na púšti – Akcia „R“ – Vznik ruženca – Sv. Henrich de Ossó
Prevziať

1 2 3 4 5 6 25
[contact-form-7 id="7082" title="Chcem nové čísla Bartolomeja"]