Na webovej stránke sa momentálne pracuje, prosím, ospravedlĹňte nás. Ďakujeme.

Október 2020

Očakávania

Duchovná obnova – Prvé sv. prijímanie – Veni Sancte – Rozlúčka s Maňkou – Ikonostas – Hlas na púšti – Akcia „R“ – Vznik ruženca – Sv. Henrich de Ossó
Prevziať