Október 2007

Seminár katolíckych žurnalistov – Gospelfest Mária v Martine – Prečo NIE eutanázii? – Sprevádzanie zomierajúcich – Liek na strach zo smrti – Apokalypsa ako svätá omša – Fiat LUX
Prevziať