Marec 2009

Pôst je čas plný príležitostí – Nový dekan Mgr. Martin Dado – Rok sv. Pavla a osemsmerovka – Láska je trpezlivá – Bl. Anton Martin Slomšek – Fašiangy v našej farnosti
Prevziať