Jún 2010

Trojičná vigília – Každodenné Turíce – Rozhovor s Ivanom Melom – Trpezlivo znášať krivdy – Diakonské a kňazské vysviacky – 35 rokov Rodiny Nepoškvrnenej – Bl. Giuseppe Baldo – Prvé sväté prijímanie
Prevziať