Január 2007

Pokoj…, Rozhovor s P. ThLic. Róbertom Bezákom, Taizé – Záhreb, – Quo vadis – z návštevy Ríma, Zasadnutie FPR, Štatistika za rok 2006, – Pozvánky na farský a maškarný ples, Vianoce mládeže
Prevziať