Február 2007

Posolstvo Sv. Otca na deň chorých 11. 2. – Prezvoň ma, čakám – Rozhovor s Mgr. Karolom Vlčkom – DCM Maják – Štatistika ZŠ a SŠ – Zbor sv. Jakuba z Tužiny – Hospic a UPC v Banskej Bystrici
Prevziať