Február 1997

Pôstna doba – pozvanie k pokániu – Ranná modlitba – Dnes rozhovor s Ing. Jánom Farbiakom – Dobrá novina – Deťom – pokračovanie súťaže – Povedzte mojim chlapcom… – Kostol sv. Michala v Opatovciach – Kľak 96 – Svedectvo – Rubrika ruženčiarov – Veselo i vážne – Memento morí
Prevziať