August 2007

Aktuálne: Programy v našej diecéze – eRkári na Malte – Rozhovor so sestrou Mary Pereira – Duchovná obnova – Sústredenie Bartolomejčiat – Novinky od LUXu – Verím Pane
Prevziať