Apríl 1997

Historická púť do Svätej Zeme, pokračovanie – Predstavujeme vám Kongregáciu rehoľných sestier Dcér Božskej lásky – Otče, do tvojich rúk … – Blahoželáme – Našim deťom – Viete o tom, že … – Naše Getsemani – Prehľad činnosti Farskej charity – Rubrika ruženčiarov – Krížovka – Program bohoslužieb – Originály na titulnej strane a na str. 10 – 11 kreslí Ing. Jana Hubová
Prevziať