Časopis Bartolomej

BARTOLOMEJ, časopis prievidzskej farnosti

Prvé číslo farského časopisu Bartolomej vyšlo k 1. augustu 1993. Za takmer tri desaťročia sa pri tvorbe časopisu vystriedalo množstvo ľudí, ktorých radšej menovať nejdeme, aby sme na niekoho nezabudli. Dnes redakciu tvoria mladí i starí, pamätníci spomínajúci na začiatky i úplní nováčikovia. Aktívne sa pri tvorbe časopisu angažujú aj kňazi, ktorí v Prievidzi pôsobia, čomu sa veľmii tešíme. Cieľom zakladateľov bolo vytvoriť farské médium, ktoré bude pôsobiť nielen informačne, ale i formačne. To, že toto dielo vytrvalo taký dlhý čas, je potvrdením jeho úspešného napĺňania. Tomuto poslaniu sa venujeme aj v súčasnosti. Sme živou kronikou farnosti, ktorá sa venuje všetkému dôležitému, čo sa vo farnosti Prievidza-mesto a vlastne v celom našom meste deje. K spravodajským materiálom pridávame aj publicistické príspevky, ktoré píšu členovia našej farnosti – svedectvá, recenzie, články na témy čísla, ale aj básne a mnohé iné materiály našich redaktorov a externých spolupracovníkov. Ak máte dar tvorivosti a vedeli by ste písať, alebo by ste cítili povolanie akokoľvek inak pomáhať na tomto diele, budeme radi, ak sa nám ozvete a pridáte sa k nám. Na našej stránke nájdete kompletný archív časopisu v elektronickej forme. Prajeme príjemné čítanie!

 


Názov: Bartolomej Periodicita: mesačná
Vydavateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, Mariánska 4, 971 01
Prievidza, IČO: 31938671 ISSN: 2644-4658 Vychádza s cirkevným schválením BÚ v Banskej Bystrici č. 1127/98 Evidenčné číslo periodickej
tlače: EV 5759/19 Kontakt: e-mail: bartolomej@farapd.sk

Zodpovedný redaktor: Alojz Vlčko
tel.: 0902 202 898
e-mail: alojz.vlcko@gmail.com
Vedúca vydania: Petra Humajová
Grafika: Beáta Voskárová
Redaktori: Marek Sabol, Dominik Kučera, Jozef Durkot, Elena Cagáňová, Anna Gálová, Bernadetta Juríčková, Štefan Kollár, Zuzana Liptáková, Mária Melicherčíková, Dagmara Pavlove, Mária Pytlová, Katarína Šimkovičová, Eva Trepáčová, Miroslav Turanský

Bartolomej už vychádza takmer 30 rokov. Všetky jeho staršie čísla si môžete stiahnuť v jeho digitálnej podobe. Momentálna Covid-19-doba, popri aktuálnych opatreniach nás však núti vydávať niektoré čísla iba „online“. Možno toto a možno fakt, že v nemáte možnosť chodiť do Prievidzských kostolov, kde sa bežne Bartolomej predáva. Nezmeškajte ! Prihláste sa na odber každého čísla online. Jednoducho vždy, keď vydáme nové číslo, príde vám na váš e-mail. Stačí iba vyplniť následujúci formulár a tak sa prihlásiť na odber.