Bartolomej Október 2013

Pochod za život – Ako som sa stal starým – 100 dní farára
Detský denný tábor – Rozhovor s pátrom Marekom Kotrasom
Staroba ako dar – Jeseň života očami detí – Sv. Jana Juganová

Prevziať

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie