Bartolomej Január 2007

Pokoj…, Rozhovor s P. ThLic. Róbertom Bezákom, Taizé – Záhreb,
Quo vadis – z návštevy Ríma, Zasadnutie FPR, Štatistika za rok 2006,
Pozvánky na farský a maškarný ples, Vianoce mládeže

Prevziať

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie