Bartolomej December 2006

Zachránilo nás Dieťa – Vianoce na okraji púšte – Roráty
Rozhovory s PaedDr. J. Ďurnekom, SchP a Mgr. D. Markovičom
Moje detstvo a najkrajšie Vianoce – Program bohoslužieb

Prevziať

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie