Bartolomej Apríl 2008

Odvaha byť optimistom – Zbor Rosnička – Na zamyslenie
Biblická olympiáda – Niet ho tu. Vstal. – S. M. Benedikta, FDC
Sv. Krispín z Viterba – Krížová cesta, kresby detí – Oznamy

Prevziať

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie