2% pre Bartolomejčatá

Drahí priatelia,
aj tento rok môžete podporiť svojimi 2%-tami z dane rôzne organizácie, mimo iných aj naše spoločenstvo – Bartolomejčatá. Žiaľ, je to trochu zložitejší proces, no verím, že sa nenecháte odradiť.  Bartolomejčatá totiž nemajú právnu subjektivitu a 2% teda nemôžu poberať priamo.  Sme však členom ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže), na ktoré je možné poukázať 2%. Na základe (nám doručených)  fotokópií/skenov daňových priznaní budú vaše 2% prevedené zo  ZKSM na Bartolomejčatá. Týmto podporíte rôzne činnosti našeho spoločenstva: spev na omšiach, sústredenia, detské letné tábory, maškarný ples, farský deň, miništrantov.

Čo mám teda urobiť, aby som podporil Bartolomejčatá?

  1. Zamestnanci najneskôr do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. 2. Údaje potrebné zadať do vyhlásenia (nemôžu sa používať skratky!) :

IČO: 00641162

Právna forma: občianske združenie

Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Sídlo: Brezová 18/5, 052 01 Spišská Nová Ves

Suma darovaných 2%

Dátum, Podpis darcu

  1. Fotokópia/sken – Pred odovzdaním na daňový úrad prosím oskenujte/prefoťte doklad o 2% a doručte ho do sakristie alebo na mail peslamka@azet.sk (MVDr. Peter Slamka, zástupca pre administratívne postupy Bartolomejčiat vrámci ZKSM). Na kópii/skene musia byť viditeľné tieto údaje: identifikácia ZKSM, suma darovaných 2%, dátum, podpis darcu (Ostatné údaje môžu byť kvôli ochrane osobných údajov vyčiernené).

    4. Zaniesť originály vašich dokladov na daňový úrad.
    (V prípade nejasností alebo otázok nás prosím kontaktujte – MVDr. Peter Slamka, mobil: +421948577222, mail: peslamka@azet.sk )

ĎAKUJEME!

Dominik Kučera,  Zuzana Šimkovičová, Mária Štefíčková

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie